Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal

Disclaimer

Disclaimer www.KipKip.nl

De Bezorgberen Holding BV (Kamer van Koophandel: 24398439), hierna te noemen Bezorgberen Holding, verleent u hierbij toegang tot www.KipKip.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bezorgberen Holding behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Bezorgberen Holding spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bezorgberen Holding.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bezorgberen Holding. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bezorgberen Holding nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bezorgberen Holding.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bezorgberen Holding, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.